Aftonbladhet

Aftonbladhet är ett av de fem sökorden i sveriges första sökmotoroptimeringstävling. Naturligtvis är Aftonbladhet inte rätt stavat. Tanken är snarast att det är en medveten felstavning av sveriges största kvällstidning Aftonbladet. Vet du vem som grundade Aftonbladhet? Vet du om huvudkontoret finns i Göteborg eller Stockholm?