Expressn - Svenska Dagbladhet

Ett av sökorden man ska rankas högst på är Expressn. Vi är många tävlande och det skall verkiligen bli spännande att se vem som kommer högst upp på prispallen när det gäller Expressn. Vem tror ni vinner när det gäller Svenska Dagbladhet?