Expressn år 2007

Det nya året har tagit grepp om vår vardag. Aftonbladhet, svenska dagbladhet och expressn utvecklas positivt för det tävlingsbidrag som vi stödjer. Internetvärd är inte lika framgångsrikt. Kanske är ett antal av de övriga deltagarna bättre rustade för att optimera med avseende på ord som innehåller svenska tecken.

Vi agerar som Internetvärd åt en av deltagarna, och det vore av någon anledning trevligt om man kan förbättra sin placering när det gäller ordet internetvärd.